Latvijas ārstu rehabilitologu asociācija

Aicinājums saglabāt rehabilitācijas nozares darbības nepārtrauktību

Šobrīd pasaules valstu prioritāte ir nepieļaut COVID-19 saslimšanas  izplatīšanos.

Šajā situācijā rehabilitācijas medicīnas profesionāļiem jāsaglabā nozares darbība, jāturpina sniegt rehabilitācijas medicīnas pakalpojumus, efektīvi sadarbojoties ar stacionāriem un citām ārstniecības iestādēm, garantējot aprūpes nepārtrauktību.

Vislielākā uzmanība jāvelta tām pacientu grupām, kurām rehabilitācijas atlikšana nozīmē invalidizācijas risku un darbspēju zaudēšanu. Subakūtai stacionārai rehabilitācijai jāorientējas  uz pacientu pēctecīgu pārņemšanu no akūtā etapa, lai savlaicīgi atslogotu stacionārus, kuros varētu pieaugt noslodze saistībā ar COVID-19.

Hroniskiem pacientiem rūpīgi jāizvērtē rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas vieta un laiks.

Saskaņā ar publicēto statistiku vislielākie riski komplikāciju attīstībai un mirstībai no COVID-19 ir pacientu grupām vecumā virs 60 gadiem, ka arī pacientiem, kam ir kardio-pulmonālas saslimšanas, cukura diabēts un citas hroniskas saslimšanas.

Tādēļ aicinu katrā situācijā izvērtēt riskus un ieguvumus no rehabilitācijas katram konkrētam pacientam un ārstniecības iestādei darbības nepārtrauktības nodrošināšanai.   Lai mazinātu infekcijas izplatīšanās risku un pasargātu ārstniecības personas un citus pacientus, uzskatu, ka ikvienam rehabilitācijas pacientam  nepieciešams apliecinājums par to, ka pēdējās 14 dienās pacients nav bijis/ bijusi vai ceļojis/ ceļojusi COVID-19 skartajās valstīs vai teritorijās, no kurām atgriežoties, ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, nav bijis/bijusi ciešā kontaktā ar COVID-19 infekcijas slimnieku, strādājis/strādājusi vai apmeklējis/apmeklējusi veselības aprūpes iestādi, kur tika ārstēti pacienti ar COVID-19 un nav akūtu augšējo elpceļu saslimšanas simptomu.

Pirms plānveida pacienta ierašanās ārstniecības iestādē telefoniski jābrīdina pacients par rīcību atbilstoši epidemioloģiskai drošībai.

Jebkuras darbības veicamas saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 103 Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu mk.gov.lv un atbilstoši VM  un SPKC spkc.gov.lv  aktualitātēm.

About LĀRA