Latvijas Ārstu rehabilitologu asociācija

LĀRA mērķi un stratēģiskās prioritātes

LĀRA misija – apvienot fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstus vienotā organizācijā, lai palielinātu rehabilitācijas nozares efektivitāti, attīstītu kompetenci rehabilitācijas medicīnas jomā un veicinātu rehabilitologu stratēģisko lomu.

LĀRA vīzija – būt labākajam ideju attīstītājam un viedokļa līderim rehabilitācijas medicīnā Latvijā,  nosakot nozares attīstības politiku un virzienu.

LĀRA pamatnostādnes 2017-2019:

 1. FRM ārstu apvienošana profesionālā organizācijā.
 2. FRM attīstība uz pierādījumiem balstītas medicīnas virzienā.
 3. FRM ārstu lomas stiprināšana un sadarbības veicināšana ar citām ārstniecības personām, nevalstiskajām organizācijām, valsts struktūrām.
 4. FRM ārstu profesionālo jautājumu risināšana.
 5. FRM ārstu kvalifikācijas un tālākizglītības pasākumu organizēšana.
 6. FRM ārstu sertifikācijas un resertifikācijas procesa nodrošināšana LĀB FRM ārstu Sertifikācijas Komisijā
 7. FRM ārstu pārstāvniecība Eiropas Medicīnas specialitāšu apvienības FRM sekcijā un valdē un Eiropas FRM biedrībā
 8. Starptautiskās sadarbība profesionālajā un pētnieciskajā jomā.

Apstiprinātas 19.01.2017. LĀRA valdes sēdē.

LĀRA pamatnostādnes 2015-2017:

 1. Uz pierādījumiem balstītas rehabilitācijas medicīnas attīstība.
 2. FRM ārstu lomas un nozīmes nostiprināšana ārstniecībā un  valstī kopumā:
  • FRM  ārsts –rehabilitācijas medicīnas pakalpojumu organizators ārstniecības iestādēs visos ārstēšanās posmos.
  • FRM  ārsts -multidisciplinārās  rehabilitācijas komandas vadītājs.
  • FRM ārstu sadarbības veicināšana ar nozares profesionāļiem.
 3. FRM ārstu adekvāta atalgojuma un darba organizācijas jautājumu risināšana.
 4. FRM pakalpojumu tarifu aktualizēšana.
 5. FRM ārstu tālākizglītības koordinēšana.
 6. FRM ārstu kompetenču  precizēšana.
 7. Starptautiskās sadarbības attīstīšana profesionālajā un pētnieciskajā jomā.
 8. FRM ārstu sertifikācijas un resertifikācijas  procesa nodrošināšana LĀB FRM ārstu Sertifikācijas Komisijā
 9. Eiropas Medicīnas specialitāšu apvienības FRM (UEMS PRM ) eksāmena pielīdzināšana nacionālajam sertifikācijas eksāmenam un resertifikācijas punktu noteikšana par šāda eksāmena nokārtošanu.
 10. Eiropas Medicīnas specialitāšu apvienības FRM (UEMS PRM ) programmu akreditācijas veicināšana.

Apstiprinātas 18.12.2014. LĀRA valdes sēdē.