Latvijas Ārstu rehabilitologu asociācija

UZMANĪBU: FRM ārstu resertifikācija 19. aprīlī un 20. septembrī 2017. gadā

UZMANĪBU: FRM ārstu resertifikācija 19.aprīlī un 20.septembrī 2017.gadā

Lai nodrošinātu ārstu profesionālās darbības nepārtrauktību, dokumentus resertifikācijai jāiesniedz ne vēlāk kā 3mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām. (MK noteikumi Nr.943)

Sertifikācijas komisijas sekretārs Vitālijs Zaharovs mob.t.29212246

About LĀRA